Nájdeme Vám vhodných kandidátov

kandidati

Navrhneme optimálne riešenie Vášho problému v ľudských zdrojoch. Pomôžeme Vám s riešením všetkých Vašich personálnych problémov. Ponúkame individuálny prístup a komplexné spektrum pracovných síl, od zamestnancov na jednoduché, dočasné práce, cez pracovníkov s určitým stupňom odbornosti, až po vyprofilovaných kandidátov.

Hlavné informácie


Popis projektu


Kontakt data

  • Hontianska cesta 4, 936 01
  • +421 908 433 277