Registrácia

registracia

Nájsť pomocných robotníkov nie je problém. Ale nájsť lojálneho, zodpovedného, a pracovitého robotníka či skúseného manažéra to už problém byť môže. Preto je dobré, aby sme o vás vedeli práve tu v Job Leasing s.r.o.

Osobné údaje

Vzdelanie a skúsenosti
Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje uvedené v tomto dotazníku sú prísne dôverné a budú použité v znení zákona
č. 428/2002 o Ochrane osobných údajov a jeho neskorších predpisov a podľa osobitého
predpisu.